Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se Vláda ČR na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Od pondělí dne 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku, pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

  • Prezenční výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat v homogenních skupinách – kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají.
  • Všechny osoby nacházející se v budově školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

Rozvrh výuky platný od 4. 1. 2021 ZDE (PDF).

Zkratky použité v rozvrhu:

  • DisV = distanční vzdělávání přes MS Teams (on-line)
  • SamS = samostatná práce žáků

Věřme, že se brzy do školních lavic vrátí i žáci 3. až 9. ročníku.

Přeji všem mnoho zdraví a štěstí do nového roku 2021.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy