Vánoční pohlednice (II. A)

V době, kdy se většina naší komunikace probíhá online nebo virtuální formou, jsme se s žáky II. A vrátili k původní a hmatatelné mezilidské komunikaci – posílání vánočních pohlednic.

Žáci svůj pohled museli nejen napsat, ale i vyrobit. Během práce si procvičili písmo a psaní na malý formát, naučili se psát správně adresu a vánoční vzkaz. Při samotné výrobě pohlednice se seznámili s novou technikou – barvení krepovým papírem. V průběhu své práce na veškeré činnosti vynaložili velkou dávku soustředění a pozornosti, což se kladně projevilo i na výsledných pohlednicích. Právem mohou být na sebe všichni pyšní.

Jakmile byla pohlednice hotová, každý z žáčků dostal svou poštovní známku. Mnozí z nich tak měli příležitost ji poprvé „ochutnat“ a nalepit na správné místo na své vlastnoručně vyrobené vánoční pohlednici.

Závěrem zbývalo jediné – vhodit pohlednici do poštovní schránky, která již na nás čekala před školou.

Lucie Fatrdlová, třídní učitelka