Září ve školní družině

První zářijový týden se žáci seznamovali s chodem školní družiny a vytvářeli si pravidla pro příjemné soužití ve svých odděleních.

V druhém týdnu je čekalo téma „Voda“. Každé oddělení téma výtvarně ztvárnilo, hrály se štafetové soutěže, učily se básničky. Nedaleký potok Botič se stal cílem vycházek.

Bez kapek vody a sluníčka by nebyla duha. Plynule tak žáci přešli k dalšímu tématu týdne. Duhu kreslili křídami na malém školním hřišti, lepili ji z krepového papíru, vytvářeli koláž z předmětů v barvách duhy a hlavně si pravou duhu sami udělali. Přálo nám počasí, takže jsme se při tvorbě duhy i příjemně osvěžili.

Poslední celý zářijový týden nás čekalo téma celoročního projektu – Letní olympijské hry. Žáci si o olympijských hrách povídali, seznámili se se symboly olympiády a zjistili, ve kterých sportech se na olympiádě soutěží, některé si vyzkoušeli. Několik oddělení si navrhlo vlastní medaile. Začala tím příprava na 1. Letní družinovou olympiádu.

Při nabitém programu si žáci stihli i hrát, navlékat jeřabiny a hlavně chodit ven.

Dana Otradovcová, vychovatelka ŠD