Vyzvedávání dětí ze ŠD od 9. 9. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu zjednodušení, urychlení a také dodržování hygienických pravidel bude od středy dne 9. září 2020 možné vyzvedávat žáky ze školní družiny voláním přímo z vašeho mobilního telefonu do oddělení ŠD.

Vstup do recepce bude od středy uzavřen. V případě potřeby, dotazu či jiné záležitosti můžete oslovit recepční cestou mluvítka vpravo u vchodu. Tuto cestu můžete využít i nadále také pro vyzvedávání z ŠD.

Kontakty

  • I. oddělení: 605 342 782
  • II. oddělení: 734 575 367
  • III. oddělení: 730 129 426
  • IV. oddělení: 733 712 862
  • V. oddělení: 731 529 198
  • VI. oddělení: 731 528 933
  • VII. oddělení: 733 712 863

V Průhonicích dne 8. září 2020

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy