Povinné nošení roušek od 10. září 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací a rychlým šířením koronaviru ministerstvo zdravotnictví od zítřka nastavilo povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách na území naší země. Toto nařízení se týká i Základní školy Průhonice. Od čtvrtka dne 10. září 2020 proto budou žáci a zaměstnanci školy používat roušky ve společných prostorách (např. chodby, šatny, sociální zařízení, ve školní jídelně při příchodu ke stolu a při odchodu).

V Průhonicích dne 9. září 2020

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy