První školní den (2020)

V úterý dne 1. září 2020 proběhl na naší základní škole opět slavnostní den. Děvčata a chlapci z prvních tříd s nadšením i s obavami usedli poprvé do školních lavic.

Po rozřazení před školní budovou se s rodiči přemístili do tříd v pavilonu E. Seznámili se s třídními učitelkami Michaelou Kačinetzovou, Kateřinou Petráškovou, Soňou Svobodovou Královou a vychovateli školní družiny Janem Pospíšilem, Alenou Neužilovou a Evou Houlíkovou.

Do tříd přišli žáky a rodiče přivítat také pan starosta Bohumil Řehák, paní ředitelka Ester Santolíková Štorková, zástupci ředitelky Romana Šilová a Roman Navrátil, výchovná poradkyně Alena Randusová a školní psycholožka Kristýna Porazilová.

Na žáky čekala krabice plná pomůcek a sešitů do školy. Po úvodních aktivitách ve třídě se chlapci a děvčata přesunuli s vychovatelem či vychovatelkou do jiných tříd a do jejich lavic usedli rodiče na první třídní schůzku.

Všem prvňáčkům a jejich rodičům přejeme úspěšný start do nového školního roku.

M. Kačinetzová & K. Petrášková & S. Svobodová Králová, třídní učitelky