Referáty prvňáčků o zvířátkách (I. C)

Děti z I. C se v prvouce začátkem března učily o domácích mazlíčcích, jejich chovu a potřebách. Protože skoro každý měl nějaké zvířátko doma, téma všechny velmi zaujalo a nabízelo se jako výborné na náš první referát. Nejprve jsme si vysvětlili, jak dobrý referát vypadá, co by měl splňovat a jak ho nejlépe vytvořit. Potom jsme si ukázali, jak hotovou práci prezentovat před spolužáky. Těsně před domluveným termínem prezentací však došlo k uzavření škol a děti se tak hotovými pracemi hrdě chlubily alespoň při našich společných videokonferencích. Nyní jsme se konečně dočkali a téměř všechny referáty jsme si mohli důkladně prohlédnout. Každý z nich byl něčím jedinečný a děti předvedly na prvňáčky moc pěkně připravené prezentace. Dík patří i rodičům, kteří jim s jejich prvním referátem pomáhali.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka