Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abych Vás informovala o způsobu hodnocení  výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Učitelé Základní školy Průhonice, okr. Praha-západ budou vycházet z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, která stanoví následující pravidla.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (1. únor až 10. březen 2020),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že dle podkladů z MŠMT se konečná klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nebude započítávat jako kritérium pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021.

V Průhonicích dne 1. června 2020

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy