Rozhodnutí k pokynům MŠMT (6.–8. ročník)

Vážení rodiče,

z personálních a prostorových důvodů jsme se rozhodli od 8. června do 30. června 2020 nezajišťovat realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 6.–8. ročníku ve škole.

V tomto období budeme i nadále pokračovat v distanční formě vzdělávání přes MS Teams dle rozvrhu (součástí je i třídnická hodina).
Pokyny k zakončení školního roku a informace o tom, jakým způsobem bude dne 30. června 2020 probíhat předávání vysvědčení, Vám zašleme.

Děkujeme za pochopení.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy