Informace k organizaci školní docházky žáků 1. stupně od 25. května 2020

Sraz žáků před výukou

Sraz žáků se svými třídními učiteli v 8.00 hod před školou. Ke vstupu/východu do/ze  školy žáci použijí různé vchody:

  • 1. ročník + 2. A, 2. B sraz u branky pro vstup na školní zahradu
  • 2. C + 5. ročník sraz u vchodu ŠD (pavilon D)
  • 3. ročník sraz u hlavního vchodu školy
  • 4. ročník sraz u zelených vrat – vjezd na parkoviště – vchod do tělocvičny

Příchod do školy

Žáci si při příchodu do školy očistí obuv v čistící zóně a po celou dobu se nebudou přezouvat.

Při příchodu do školy si vydezinfikují ruce dezinfekcí.

Do třídy odchází se svým třídním učitelem. Po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci vlastní roušku. Náhradní roušku a sáček budou mít uložené v tašce. Nezapomeňte na to, že každý žák musí při příchodu do školy odevzdat třídním učitelkám čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Výuka ve škole

Začátek dopoledního bloku – výuka bude probíhat od 8.00 hodin. Každá skupina ve škole početně vyšla tak, že nemusíme třídy spojovat a kopírujeme stávající třídy. Personálně se nám také podařilo zajistit učitele 1. stupně, kteří budou učit ze školy. Distanční výuka bude probíhat ze školy ve směru žákům domů. Přes sdílenou obrazovku bude promítáno učivo pro žáky ve třídě. Ve třídě budou dva pedagogové. Doufám, že to technicky zvládneme. I pro nás je toto nové. Dopolední blok si bude organizovat třídní učitelka, která zařadí především hlavní předměty a opakování učiva z distanční výuky minulého období.

Konce vyučování

1.–2. ročník končí ve 12 hod včetně oběda.

Třída

Nestravující se

Stravující se cca

3. A + 3. B

12.00

12.20

3. A + 3. C

12.00

12.20

4. A + 4. B

12.20

12.40

4. C + 4. B

12.20

12.40

5. A

12.30

12.40

5. B

12.30

12.40

5. C

12.50

13.00

Pro žáky vzdělávané v domácím prostředí

Od  8.30 hod. bude zahájena  on-line výuka ve škole. Výuku povede třídní učitel ze školy. On- line výuka bude uspořádána v blocích. Konec on-line výuky bude v 11 hodin. Uspořádání předmětů v blocích organizuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli Aj.

Žáci přihlášení k odpolednímu bloku

Přihlášené žáky na odpolední blok si vyzvednou vychovatelky ŠD od třídních učitelů. Vyzvedávat žáky lze průběžně po celou dobu, nejpozději do 16 hodin. Žáky si mohou vyzvedávat pouze osoby uvedené v zápisním lístku. Toto učiní osobně přes recepci školy. Přítomné recepční nahlásí jméno žáka a oddělení a odejdou čekat k příslušnému východu na žáka viz výše. Žáci budou zařazeni do stejných oddělení jako při běžném provozu školní družiny. Případné dotazy k provozu odpoledního bloku směřujte na vedoucí vychovatelku Evu Kohoutovou tel. 731 151 034

Čestné prohlášení ZDE (PDF).

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy