Přihlášení k docházce do ŠD (2020/21)

Vážení rodiče,

pokud budete mít ve školním roce 2020/2021 zájem o umístění dítěte do školní družiny, prosíme o vyplnění přihlášky/zápisního lístku do školní družiny.

Po vyplnění sken/foto dokumentu zašlete jako přílohu zprávy v Bakalářích vedoucí vychovatelce Evě Kohoutové do 15. června 2020.

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku (2020/2021)

Všem žádostem o zařazení do ŠD bude vyhověno. Vyplněný formulář stačí odevzdat při nástupu do školy.

Děkujeme za spolupráci.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD

Formuláře ke stažení