Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/21

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, proběhne zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 na Základní škole Průhonice, okr. Praha-západ následovně:

 1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven termín od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 1. dítě po odkladu ze spádové oblasti (Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice, Popovičky),
 2. dítě s místem trvalého pobytu v obci Průhonice,
 3. dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti (Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice, Popovičky) – formou transparentního losování v případě vyššího počtu uchazečů, než je kapacita školy (594 žáků).

Potřebné doklady k zápisu

Rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí cizinců doklad o trvalém nebo přechodném pobytu, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Podání žádosti

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (3hsjzc6),
 • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem na ester.storkova@zspruhonice.cz,
 • poštou,
 • osobní podání (po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy mob. 734 575 366) – je nutno organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Žádost musí obsahovat:

 1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 2. sken/kopii rodného listu žáka,
 3. sken/kopii občanského průkazu zákonného zástupce,
 4. sken/kopii dokladu o trvalém nebo přechodném pobytu (pouze u dětí cizinců).

Pokud bude podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit!

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ke stažení ZDE (Word).

V Průhonicích dne 23. 3. 2020

Mgr. Ester Santolíková Štorková v. r.