Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy Vám potvrdíme a pošleme elektronicky. Nemusíte se pro ni zastavovat ve škole.

Žádosti prosím směřujte na zást. řed. R. Navrátila buď prostřednictvím Bakalářů, případně e-mailu (roman.navratil@zspruhonice.cz).

R. Navrátil, zást. řed.