Dezinfekce rukou Anti-COVID (Průhonice)

Vážení spoluobčané,

v průběhu soboty 28. 3. a neděle 29. 3. 2020 začneme rozvážet speciální dezinfekci rukou Anti-COVID. Zavážka začne u seniorů tak, jako to bylo u roušek a v průběhu dalších dnů budeme pokračovat pro další domácnosti. Po dohodě můžete také odebrat osobně u Technických služeb, nebo požádat OP o dodávku. Na sloupech veřejného osvětlení v ulicích a na náměstí budou připevněné rozprašovače pro veřejné použití, které budeme po vyprázdnění doplňovat.

Dovolím si vás požádat o ohleduplné zacházení a dodržování Návodu k použití (PDF), včetně Bezpečnostního listu (PDF).

V sobotu 28. 3. 2020 bude znovu provedena klasická postřiková dezinfekce mobiliáře náměstí, budovy zdravotního střediska a obecního úřadu, včetně všech vozidel úřadu, policie a Technických služeb.

Na další víkend 4.–5. 4. 2020 je zajištěná dezinfekce zdravotního střediska, pracoviště policie a obecního úřadu ozónovou metodou, která zaručuje dlouhodobý účinek.

Děkuji každému, kdo pomáhá

Bohumil Řehák, starosta obce