Výsledky voleb do školské rady

Volba zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků (17.–21.2. 2020)

Kandidátní listina: Ing. Michal Jiřík, Jiří Kaleta, Mgr. Vanda Kopalová, Veronika Schilders

Počet voličů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: 784

Volební účast: 49 (6,3 %)

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 49

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 48 (98 %)

Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 1 (2 %)

 

Výsledky doplňovacích voleb

Kandidát

Počet získaných hlasů

Celkem

V %

Ing. Michal Jiřík

25

52,1

Jiří Kaleta

34

70,8

Mgr. Vanda Kopalová

46

95,8

Veronika Schilders

42

87,5

 

Vzhledem k tomu, že se doplňovacích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků nezúčastnila volebním řádem požadovaná jedna třetina oprávněných osob, jsou volby považovány za neplatné.

 

V Průhonicích dne 24. února 2020

 

Za přípravný výbor:

Karolina Marková v. r.

Ing. Petr Beneš v. r.

Mgr. Romana Šilová v. r.

Mgr. Roman Navrátil v. r.