Volby do školské rady – OPAKOVANÁ VÝZVA

Vzhledem k tomu, že se doplňovacích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků konaných ve dnech 17.–21. února 2020 nezúčastnila volebním řádem požadovaná jedna třetina oprávněných osob, jsou volby považovány za neplatné.

Přípravný výbor proto opětovně svolává zákonné zástupce nezletilých žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.

Volby se konají ve čtvrtek 19. března 2020 od 7.40 do 16.00 hodin v recepci Základní školy Průhonice, okres Praha–západ, Školní 191, 252 43 Průhonice.

Volit se budou 3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Vyzývám tímto všechny zájemce o práci ve školské radě, aby oznámili svoji kandidaturu na e-mailovou adresu roman.navratil@zspruhonice.cz do pátku 6. března 2020.

 

V Průhonicích dne 25. února 2020

 

Mgr. Ester Santolíková Štorková

ředitelka školy