Volby do školské rady (17.–21. 2. 2020)

Vážení rodiče,

dovolte, abych vás pozvala k řádným volbám do školské rady, které se odehrají ve dnech 17.–21. února 2020 (7.40–17.00 hod.) na recepci školy v budově Základní školy Průhonice, okres Praha-západ.

V řádných volbách  se budou volit tři zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

  • Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.
  • Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
  • Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
  • Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy.
  • Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Kandidátní listina:

  1. Ing. Michal Jiřík (představení kandidáta ZDE)
  2. Jiří Kaleta (představení kandidáta ZDE)
  3. Mgr. Vanda Kopalová (představení kandidátky ZDE)
  4. Veronika Schilders (představení kandidátky ZDE)

Pořadí kandidátní listiny je stanoveno dle abecedy.

V Průhonicích dne 10. února 2020

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy