Projekt Edison

Na konci ledna v naší škole opět proběhl Projekt Edison. Do školy dorazili zahraniční studenti z Indie, Gruzie, Kazachstánu, Indonésie, Jižní Koreje, Turecka a z Tuniska. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit naše žáky se zvyky a kulturou zemí, ze kterých pocházejí. Úkolem je také mladé lidi z odlišných kultur a národností spojovat a prolamovat mezikulturní bariéry.

Projekt pomáhali zajišťovat vybraní žáci ze 7. až 9. tříd. Tito žáci studenty ve škole provázeli a mohli tak uplatnit znalost anglického jazyka. Někteří vyrazili také do parku, do kina nebo spolu strávili společné odpoledne.

Zahraniční studenti v jednotlivých třídách zábavnou formou v angličtině představili svoje země, tradice a kulturu. Děti si zahrály různé hry, zatančily si. Všichni si zkusili napsat jméno korejskou abecedou, azbukou nebo arabsky. Někteří také ochutnali exotické dobroty. Žáci využili příležitost a bez zábran se ptali na vše, co je zajímalo a některé dotazy byly opravdu velmi osobní. Studenti se vždy snažili odpověď a také vysvětlit svůj postoj nebo situaci v oblasti, kde se jejich země nacházejí.

Zahraniční studenti velmi obdivovali naší krásnou školu a ve školní jídelně jim velmi chutnalo.

Jsme velmi rádi, že studenti mohli být tradičně ubytováni v hotelu Tulipán a mohli tak poznat naši obec a žáci s nimi mohli trávit více času.

Projekt Edison byl opět velmi kvalitním obohacením výuky a odměnou pro žáky po náročném období písemných prací a zkoušení před vysvědčením.

Barbora Vošická