Popularizace chemie (2. ročník)

Dne 15. ledna 2020 k nám zavítal Michal Mašek – student 3. ročníku Gymnázia Přípotoční. Chtěl žákům druhých tříd (II. A, II. B, II. C) ukázat, co je to chemie, jak může být zajímavá, ale i zábavná.

Během výkladu, doprovázeného perfektně zpracovanou prezentací, kladl Michal žákům kontrolní otázky. Za správné odpovědi získaly děti sladkou odměnu v podobě bonbonu. Což mělo velký úspěch.

Michal předvedl také velmi zajímavé pokusy, při kterých někteří žáci ochotně asistovali.

Velmi děkujeme paní Kramosilové za zprostředkování tohoto úžasného projektu, který ukázal dětem, že chemie je krásná přírodní věda a nic nežije bez chemie.

Martina Mudruňková