Divadlo (3. ročník)

Ve středu dne 8. ledna 2020 za dětmi 3. ročníku přijel divadelní spolek Ty-já-tr s představením Causa: Re-CIT-ace.

Pásmem plným básniček, říkadel, hádanek a pohádek děti provedla paní Próza a slečna Poezie. Pomocí ukázek z klasických děl, tak i výběru ze současné dětské literatury představily, jak recitovat bez zbytečných chyb a omylů, a to vše s lehkostí a humorem. Na závěr měly děti možnost předvést, čemu se přiučily a vystoupit před ostatními s básničkou či příběhem. Za svou odvahu byly odměněny. Na památku a pro rozvoj získaných vědomostí každá třída dostala knihu poezie Ivana Blatného Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Děkujeme.

Soňa Svobodová Králová