Vánoční výlet I. A a I. C

V pátek dne 13. prosince 2019 se prvňáčci vydali autobusem na výlet na Pěnkavův dvůr do Takonína, kde je čekal velmi pestrý vánoční program. Už při cestě autobusem jim paní průvodkyně vyprávěla o tradičních adventních zvycích. Dozvěděli se, jak vznikla tradice adventních věnců, jak se slavily svátky sv. Barbory, Mikuláše, Lucie, které předcházely Štědrému dni.

Po příjezdu na statek děti hned na parkovišti přivítal voják na koni a u brány i čert, aktéři úvodního představení na koni. Pak byla pro všechny připravena divadelní čertovská pohádka ve stodole. Následovalo rozdělení dětí do skupin, které postupně navštívily čtyři stanoviště. Starý čert je seznamoval s tradičními vánočními zvyky a zavedl je do pekla, kde jim ukázal zakletou princeznu. Čertice měla pro děti přichystaný teplý čaj na zahřátí a spoustu her. Mladý čertík je naučil drát peří a pověděl jim pohádku o Otesánkovi a s vojákem si všichni zkusili, jak se řeže dříví pilou břichatkou. Na závěr se dozvěděli, jak se cvičí kůň, aby se ničeho nebál. Vánoční program zakončila při zpáteční cestě domů opět paní průvodkyně, která dětem vyprávěla, jak se dřív slavil Štědrý den, a zazpívala si s nimi vánoční koledy. Vydařeným výletem jsme se všichni vánočně naladili a už se nemůžeme dočkat Vánoc.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. C