Úspěchy ve výtvarných soutěžích

Ve finále soutěže „Zvěř v podzimní přírodě“ se na úžasné stříbrné příčce umístila žákyně II. C Nina Zhbanková. Malé výtvarnici gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

V celostátní soutěži „Mladí designéři“ se v obrovské konkurenci na 4. místě umístila skupinová práce dětí z II. A – Auto Duháček. Porota mezi 167 zaslanými pracemi ocenila úsilí a nápad našich dětí. Jako cenu útěchy poslala každému dvě vstupenky do science centra iQLANDIE v Liberci.

Jana Bergerová