Divadelní představení Český betlém

Zatímco v průhonické škole očekávali od rána dne 5. prosince 2019 příchod nebeských i ďábelských poslů, vypravila se početná skupina příznivců divadla z II. stupně prožít tento den v trošku jiné slavnostní atmosféře.

Vystrojená děvčata i kluci s napětím očekávali, jaké bude představení „Český betlém“, na které se vypravili do divadla Palace na Václavském náměstí. Hodinu před vystoupením je přivítal sám režisér inscenace pan Miroslav Král, který je svým poutavým vyprávěním vtáhl do atmosféry vánoční romantiky. Pomalými krůčky je seznamoval s tradicí a typy vánočních her, jednotlivými atributy, úlohou lidového divadla. Vysvětlil, že obdobný motiv najdeme u všech národů, včetně těch, které nevyznávaly křesťanství. Mimo jiné je obeznámil i s první divadelní větou v křesťanské kulturní tradici a první dochovanou větou z vánoční hry z 12. století. Ve svém povídání neopomněl připomenout též české vánoční zvyky a tradice.

Žáci poté mohli lépe vnímat na jevišti symboliku jednotlivých předmětů, osob, barev, motivů, znakovost kostýmů a podobně.

A pak už samotný starý biblický příběh o zvěstování, narození a vítání Spasitele začal. Velmi něžně, poeticky.  Známé i méně známé koledy doplňovaly text a společně s kostýmní výpravou a choreografií podbarvovaly celé představení. Dětské oči po závěrečném potlesku zářily.

Nakonec ani tyto děti nebyly o setkání s ďáblem ochuzeny. Tato „komická postava“ patří vedle sakrálních k typickým figurám vánočních her českého prostředí.

Každý si z divadla odnášel spoustu vnitřního rozechvění, vánočního tetelení, úsměvů na tváři a klidu na duši. Divadlu Palace patří poděkování, že jsme mohli v době adventní prožít okamžik zklidnění, radosti a návratu k tradicím.

Jana Hanusová, vyučující českého jazyka a literatury