Termín zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se na naší škole uskuteční ve čtvrtek dne 2. dubna 2020 od 14 do 18 hodin.

Spádovou oblast naší školy tvoří obce: Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice a Popovičky.

Potřebné doklady: rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí cizinců doklad o trvalém nebo přechodném pobytu.

Dobrovolná předregistrace

V zájmu plynulého průběhu zápisu doporučujeme (dobrovolně) zákonným zástupcům využít termínu ve středu dne 1. dubna 2020 od 14 do 18 hodin k předregistraci v kanceláři školy, kde proběhnou nutné administrativní úkony.

S sebou si prosím vezměte výše uvedené požadované doklady k zápisu.

Využití předregistrace je dobrovolné a nemá žádný vliv na přijetí dítěte do školy.

Zápis bude oficiálně vyhlášen na začátku měsíce března 2020, včetně kritérií pro přijetí žáka.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy