Doba adventní v praktických činnostech

Nastala doba adventní, doba ztišení a klidu – doba sváteční.
Žáci 6. ročníku se v rámci pěstitelských prací učí aranžovat rostliny a vyzdobit si pro tento čas i prostředí, ve kterém žijí.
Rychlením větviček třešně a výrobou adventních věnců si tak připomínají dávné zvyky našich předků…

Marcela Šternová, vyučující Pč