Sbírka pro Fond Sidus

V měsíci listopadu 2019 se školní družina ZŠ Průhonice opět zapojila do veřejné sbírky vyhlášené Fondem Sidus. Jejím cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v České republice. Žáci se do této akce zapojili nákupem náramků a přívěsků na klíče.

Na konto Fondu Sidus se podařilo vybrat a odeslat 1 500 Kč. Certifikát o účasti na této veřejné sbírce nám byl zaslán jako projev poděkování.

Eva Kohoutová, metodička prevence