Práce s mapou (III. A)

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 jsme v rámci teoretické části výkladu map a kartografie přizvali do výuky pana Ing. Jakuba Havlíčka, Ph.D., aby nám ukázal i jejich praktické využití. Zabývali jsme se povrchem České republiky, probírali jsme mapové značky, výšku v krajině, měření v terénu – zeměměřičství, letecké snímkování, družicová data, 3D skenování a na závěr byla ukázka mapových aplikací Google maps (StreetView). V návaznosti na takto získané znalosti jsme propojili učivo také do hodin výtvarné výchovy, kde jsme formou výtvarné techniky kašírování sami mapy tvořili. Pozorování mapy a vyhledávání informací bylo důležitou podmínkou pro správné zpracování úkolu. Děti pracovaly ve skupinách, kde spolupracovaly a pomáhaly si.

Aneta Richterová, třídní učitelka