Modely v praktických činnostech

V hodinách praktických činností si žáci zkouší sami vyrobit, popř. sestavit jednoduché stroje, zařízení a předměty, se kterými se setkávají v denním životě.
Z jednoduchých konstrukčních prvků navrhnou a sestavují model, u kterého ověřují a porovnávají funkčnost, konstrukční vlastnosti a design.
Na fotografiích je model závěsné houpačky a houpačky a váhy jako jednoduchého stroje – dvouramenné páky. Vše smontované ze stavebnice Merkur.
Žáci rozvíjí své technické myšlení a tříbí si poznatky i z jiných předmětů, zvláště z fyziky.
Užíváme si při tom i spoustu legrace…

Marcela Šternová, vyučující Pč