Projekt 30 let svobody

Dne 17. listopadu 2019 uplynulo třicet let od událostí na Národní třídě v Praze, které se staly impulzem pro demokratické změny v naší vlasti. Z dnešního pohledu se zdá takřka neuvěřitelné, že během poměrně krátké doby – už do konce roku 1989, přišla komunistická strana o svůj čtyřicetiletý mocenský monopol, hlavní představitel disentu Václav Havel se stal československým prezidentem a v červnu roku 1990 proběhly svobodné volby, které stvrdily, že se naše společnost vydává demokratickou cestou.

ZŠ Průhonice si tyto události připomenula v rámci projektu 30 let svobody. Jedním ze symbolů sametové revoluce se stalo cinkání klíčů na náměstí mnoha našich měst. Snad i proto si každý žák naší školy vyrobil klíč, který byl umístěn do prostoru hlavních šaten. Stovky klíčů zavěšených nad hlavami žáků při jejich vstupu do školy oznamují, že svoboda je záležitostí každého z nás.

V prostoru hlavních šaten je umístěna i hlavní instalace projektu – velký nápis 30 let svobody obklopený sdělením našich žáků, co pro ně osobně svoboda znamená. Velké poděkování za pomoc s její přípravou patří výtvarnici Veronice Schilders.

V hodinách hudební výchovy zazněly písně, které před třiceti lety zažehly v srdci našeho národa touhu po svobodě – zpívala a poslouchala se Modlitba pro Martu od Marty Kubišové, Náměšť Jaroslava Hutky či Až se k nám právo vrátí od Spirituál kvintetu.

Žáci 9. ročníku v hodinách dějepisu a historického semináře vytvořili v rámci skupinové práce vzdělávací archy, které zmapovaly historický vývoj naší země od šedivé normalizace 70. let až po svobodné volby v roce 1990. Materiály byly umístěny v prostoru školních chodeb, aby si je mohli pročíst a prohlédnout i jejich mladší spolužáci.

Deváťáci velmi ocenili i besedu s paní Dagmar Ryčlovou, která zavzpomínala na život v letech 1948 až 1989. Povídání o tom, jak těžký byl život v době nesvobody, přiblížení pokrytecké atmosféry, kdy se ve škole mluvilo jinak než doma, vzpomínka na to, že mnozí lidé nemohli svobodně rozhodovat o své budoucnosti, že nemohli svobodně cestovat, byla pro mnoho žáků velmi poučná.

Žáky 8. ročníku zaujala svým povídáním o průběhu sametové revoluce v naší obci paní učitelka Zdeňka Matoušová, která mnohé žáky překvapila sdělením, že v Průhonicích místní dlouho nevěděli, co se v Praze odehrávalo.

Pomyslné vyvrcholení celého projektu nastalo po projevu paní ředitelky Štorkové v pondělí dne 18. listopadu v 11 hodin 17 minut, kdy celá škola symbolicky zacinkala klíči. Žáci s učiteli si tak připomněli, že dnes žijeme ve svobodné zemi a patříme do svobodné Evropy. Je důležité nastupujícím generacím připomínat a vštěpovat, že sametová revoluce nám dala šanci řídit svůj život podle vlastních představ.

Roman Navrátil