Češtinářské klání

V předvánočním čase proběhlo v Základní škole Průhonice školní kolo Olympiády z českého jazyka. Skoro tři desítky mladých „jazykovědců“ z osmého a devátého ročníku řešily jednotlivé úkoly z oblasti pravopisu, frazeologie, tvoření slov, slovních druhů atd. Po první jazykové části následovala u každého žáka ještě hodinka stylistiky. Na předem neznámé téma zpracovávali formou prózy svou slohovou práci.

A jak to dopadlo?

Ve školním kole se na čelních místech umístili Martin Charvát z IX. B a Markéta Malíšková z IX. A. Na třetí příčce skončila Sára Spáčilová, která se stala náhradnicí. Oba vítězové budou reprezentovat naši školu v kole okresním, které se uskuteční na konci ledna v Základní škole Dolní Břežany.

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast a chuť poměřit své síly.

Jana Hanusová, vyučující českého jazyka a literatury