Kaštanový den v I. C

Na svůj první projektový den, který proběhl dne 7. října 2019, se děti připravovaly dlouho předtím sbíráním kaštanů. Když jich ve třídě byla už velká hromada, využili jsme je jako skvělou pomůcku pro naše vyučování. Ve čtení a psaní posloužily tyto podzimní plody při společné hře s hádáním obrázků, děti z kaštanů modelovaly naučená písmenka, četly z listu jírovce slova, kaštánkem označovaly, kde slyší určitou hlásku, cvičily uvolnění ruky kreslením kaštánků i svislé vlnovky znázorňující let padajícího listí. Při hodině matematiky určovaly počet kaštanů, sčítaly je, procházely bludištěm, ve skupinkách modelovaly z plodů geometrické tvary, zkoušely stavět středově souměrné obrázky – mandaly.

Každý si pak vyrobil svůj malý kaštánek z papíru, aby nám ve třídě připomínaly povedený projektový den. Poté, co posloužily nám, totiž všechny nasbírané kaštany poputují k panu myslivci a v zimě se stanou potravou pro lesní zvěř.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka