Září ve školní družině

Spolu s novým školním rokem se znovu naplnily prostory školní družiny. Začátek září byl zejména pro prvňáčky seznamovací – s novými spolužáky, s novým prostředím, ale i s pravidly školní družiny.

Druhý týden patřil tématu Voda. Žáci si užili posledních slunečných dnů a poměřili síly ve štafetě a vodním slalomu. Dále se dozvěděli, jaký je koloběh vody nebo jakou formu má voda v různých skupenstvích. Všichni se shodli, že je potřeba, abychom si vody vážili.

Od vody se žáci přesunuli k barevné duze. Jednotlivá oddělení byla seznámena se svojí barvou, kterou se od sebe liší, ale společně dohromady vytváří duhu. Ve středu 18. září se uskutečnil Barevný den, kdy žáci přišli do družiny oblečení v barvě svého oddělení. V atriu školy se poté seřadili do tvaru duhy a proběhlo společné fotografování.

Poslední část září se nesla v duchu zahájení celoročního projektu školní družiny – Mraveniště.
Každé z oddělení bude mít vlastní verzi zpracování, kterou si na konci školního roku navzájem odprezentují. Na úvod se ovšem žáci shodli, že bude dobrou inspirací Knížka Ferdy Mravence a pustili se do čtení.

Po aktivním září se děti mohou těšit na říjen, který bude zaměřen více na činnost výtvarnou a třídy se rozzáří barvami podzimu.

Hana Králová