Polední přestávky

Pravidla přestávek mezi dopolední a odpolední výukou:

  1. Žáci mohou trávit polední pauzu mimo budovu školy a do školy se vracejí 10 minut před začátkem odpolední výuky. V takovém případě nesou za chování žáků mimo školu plnou odpovědnost zákonní zástupci žáka.
  2. Žáci mohou trávit polední pauzu ve škole pod dohledem vyučujícího v určené učebně. V takovém případě nese za chování žáků odpovědnost škola.
  3. Žáci nemohou v polední pauze průběžně opouštět školu a opětovně se do ní vracet.

Den

Hodina

Žáci třídy

Dohled

Učebna

středa

(6.) 12.45–13.30

VI. A, IX. A, IX. B

L. Stuchlíková

VIII. A

(7.) 13.35–14.20

VIII. A, VIII. B

M. Šternová

čtvrtek

(6.) 12.45–13.30

VI. B, VII. A, VII. B

I. Chudomelová

Výtvarna

(7.) 13.35–14.20

IX. A, IX. B

I. Doksanská

R. Navrátil, zást. řed.