Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

Dne 5. září 2019 navštívili žáci devátých tříd Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, která se nachází v historickém centru Prahy na Malé Straně. Měli tak jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která jsou obvykle veřejnosti nepřístupná.

Exkurze začala krátkým filmem o historii českého parlamentarismu a architektuře sněmovních budov v informačním středisku, které je umístěno na Malostranském náměstí.

Před vstupem do Thunovského paláce, ve kterém sídlí sněmovna,  podstoupili všichni žáci i paní učitelky přísnou bezpečnostní prohlídku. Všechny věci musely z kapes, kovové předměty a osobní zavazadla pod rentgen. Pokud se rozezněl bezpečnostní rám, zkontrolovali je ještě přítomní policisté.

Pak už následovala samotná prohlídka rozlehlých prostor sněmovny. Po celou dobu nás doprovázela paní průvodkyně, která žákům předala velké množství informací. Vyprávěla nejenom o významných historických a současných událostech, ale i o běžném každodenním životě poslanců.

Nejdříve žáci zavítali do předsálí, reprezentačních salónků pro zahraniční hosty a dalších krásně zdobených přilehlých prostor. Také se prošli po schodišti, kterým do sněmovny vstupují významné osobnosti pozvané na jednání (např. prezident). Pak už se otevřely dveře hlavního jednacího sálu. Žáci ihned zaujali místa pro představitele vlády a začali zkoušet hlasovací zařízení.

Na závěr prohlídky vystoupali do druhého patra na galerie pro hosty. Při pohledu na nádhernou výzdobu sálu pokračovala paní průvodkyně ve výkladu o procesu schvalování nových zákonů, pozměňovacích návrhů či funkci interpelací.

Během exkurze si žáci připomněli nejenom informace získané v hodinách občanské výchovy na konci osmého ročníku, ale zejména si mohli na vlastní oči prohlédnout místa, kde se tvoří zákony naší země. Až někdy uvidí tyto prostory v televizi tak si mohou říct: „Zde jsme byli a v těchto lavicích jsme seděli.“

Alena Randusová, vyučující občanské výchovy