První školní den

V pondělí 2. září začal školní rok 2019/2020. Pro 83 prvňáčků znamenal tento první školní den jejich úplnou premiéru ve školních lavicích. Slavnostní uvítání nových školáků doprovázených rodiči, sourozenci i prarodiči proběhlo v nové sportovní hale, která byla vybudována v minulém školním roce a bude tento školní rok poprvé sloužit všem žákům školy a široké veřejnosti.

Prvňáčci byli přivítáni panem starostou Bohumilem Řehákem, paní ředitelkou Ester Štorkovou, třídními učitelkami Lucií Fatrdlovou, Alenou Fingralovou a Ilonou Kaplanovou a vychovatelkami školní družiny Soňou Smržovou, Evou Kohoutovou a Lucií Mazurovou.

Po slavnostním uvítání se všichni nedočkavě přesunuli do nádherně vyzdobených tříd. Ty jsou v pavilonu E, kde tento rok přibyly dvě krásné prostorné kmenové třídy. Rodiče si mohli zaznamenat jedinečné okamžiky, kdy jejich prvňáček usedá poprvé do školní lavice. Na každé dítě čekala pestrobarevná krabice plná pracovních učebnic a výtvarných pomůcek a další dárečky. Pak již začala první opravdová vyučovací hodina s paní učitelkou, kterou všichni zvládli na jedničku. Po ní do lavic místo dětí zasedli rodiče, které čekala premiérová třídní schůzka. Děti se zatím seznámily se svou paní vychovatelkou ve školní družině, kde si pohrály.

Všichni prvňáčci svůj první krok do školního života zvládli a my nejen jim, ale i všem ostatním žákům, rodičům i učitelům přejeme úspěšný školní rok naplněný radostí a dobrou náladou.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. C