Jmenování žákovského parlamentu

Jako každoročně proběhly hned druhý školní týden ve všech třídách kromě 1. ročníku volby zástupců tříd do školního žákovského parlamentu. Předcházely jim přípravy v jednotlivých třídách, směřující k výběru nejlepších kandidátů pro tuto funkci. Ti mohli před samotnou volbou přednést svou volební řeč a přesvědčit své spolužáky, že budou svou třídu dobře v parlamentu zastupovat.

Z voleb vzešlo 37 zástupců pro nový školní rok. V pondělí dne 16. září 2019 proběhlo jejich slavnostní jmenování. Všichni převzali od paní ředitelky odznak parlamenťáka ZŠ Průhonice a před koordinátorkami parlamentu Ilonou Kaplanovou a Anetou Richterovou podepsali smlouvu, kde se zavázali plnit své nové povinnosti. Být užitečným členem parlamentu znamená všímat si, co se ve škole a jejím okolí děje, zamýšlet se nad tím, co a jak mohou žáci vlastními silami změnit k lepšímu. Parlamenťáci se spoluúčastní organizace života školy, vznášejí náměty, návrhy a realizují naplánované akce.

V minulém školním roce se parlamentu podařilo zorganizovat sběr dřevěných kostiček pro potřeby třídnických hodin a družiny, soutěž O nejkrásnější dýni, účast celé školy v charitativním projektu Krabice od bot, Teplákový den, Valentýnskou poštu, Ponožkový den na podporu lidí s Downovým syndromem, účastnili jsme se regionální konference žákovských parlamentů, připravili jsme Barevný týden a zorganizovali sběr papíru. Parlament se zabýval náměty, které vzešly při třídnických hodinách a přispěl k jejich řešení.

Doufám, že i tento rok žákovský parlament přispěje k tomu, abychom se v naší škole všichni cítili co nejlépe.

Ilona Kaplanová, koordinátorka ŽP