Podání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou

Poslední možný termín podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou:

30. listopad 2019

Postup:

  1. Rodiče vyplní formulář (ke stažení ZDE) a odevzdají jej výchovné poradkyni A. Randusové nejpozději dne 22. 11. 2019. Důrazně Vás žádáme, neposílejte po svých dětech jiné formuláře či předvyplněné přihlášky!
  2. Na základě tohoto formuláře škola zajistí tisk řádně vyplněné přihlášky, včetně požadované klasifikace.
  3. Škola potvrzenou přihlášku předá žákovi. Zákonní zástupci ji odevzdají na příslušné střední škole.

Děkujeme za spolupráci.

A. Randusová, výchovná poradkyně