Týden exkurzí ve II. B

Žáci II. B prožili velmi pestrý týden. Ve čtvrtek dne 20. června jsme navštívili park v Průhonicích, kde si děti užily her v přírodě obklopeny lučními plochami, rybníky a potoky se slepými rameny. V mistrně voleném průhledu na zámek jsme si vytvořili krásnou třídní fotografii.

V pátek dne 21. června následovala dendrologická zahrada s naučným programem. Nejvíce děti zaujalo pozorování živočichů v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím kelímkové lupy.

Po víkendu jsme pokračovali v exkurzním programu celodenním výletem do přírodního parku Zeměráj v malebné krajině nedaleko Orlíku nad Vltavou. Děti nadšeně prošly kilometr dlouhou přírodní stezku naboso, velké dřevěné bludiště a dětskou herní vesničku. Z tohoto výletu si odnesly nejen mnoho zážitků, ale i řadu nových poznatků.

A úterý dne 25. června  bylo už tradičně věnováno řádění v zábavním parku Žirafa.

Moc všichni děkujeme paní Bránecké, která pro nás připravila velmi milé překvapení v podobě občerstvení pro celou třídu.

Týden exkurzí se opravdu vydařil, ještě se pochlubíme krásným vysvědčením a konečně tu opět budou zasloužené prázdniny!

Žáci II. B a třídní učitelka Kateřina Petrášková