Otevření nové sportovní haly

Ve čtvrtek dne 27. června 2019 proběhlo slavnostní otevření nové sportovní haly a zrekonstruované tělocvičny naší školy.

Nová hala svými rozměry 25 x 45 metrů a s výškou 9 metrů tvoří regulérní hrací plochu pro odbíjenou, košíkovou, florbal či futsal. Plocha se dá také přestavět na tři tréninková volejbalová hřiště. Součástí haly je rovněž umělá horolezecká stěna a multifunkční prostor oddělitelný mobilními akustickými příčkami, který vytvoří prostor pro aerobik, posilování či divácké zázemí při turnajích.

Ve staré tělocvičně byl vyměněn sportovní povrch a byly zde provedeny akustické úpravy, které výrazným způsobem zpříjemní provoz tohoto sportoviště.

Nesmíme zapomenout ani na nově položený atletický ovál, který vhodně doplňuje venkovní hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením.

Celkové náklady na rekonstrukci staré tělocvičny a výstavbu nové haly činily 53,1 mil. Kč, z toho 34,5 mil. Kč byla dotace z Programu č. 29821 Ministerstva financí ČR (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství), 14,5 mil. Kč přispěla obec Průhonice a 4 mil. Kč byl sponzorský příspěvek průhonického občana Andreje Babiše. Děkujeme!

Slavnostním otevřením provázel pan starosta Bohumil Řehák. Součástí slavnostního otevření bylo také symbolické poděkování zástupcům donátora a sponzora, poděkování bývalé starostce obce paní PhDr.Haně Borovičkové, za jejíhož funkčního období proběhla příprava této investiční akce a byly vytvořeny potřebné finanční prostředky, dále projektantovi stavby ing. Vítu Santolíkovi a zástupcům dodavatele stavby firmě Ekologické a inženýrské stavby EKIS, pánům ing. Miloši Smolíkovi a ing. Viktoru Svobodovi a obchodnímu zástupci dodavatele ocelové konstrukce od firmy LLENTAB panu Čestmíru Staňurovi. Technický dozor na této stavbě prováděl pan Luděk Francán a funkci koordinátora BOZP vykonával pan Petr Chrpa. Pan starosta Bohumil Řehák také poděkoval paní ředitelce školy Ester Štorkové a všem učitelům i nepedagogickým pracovníkům za trpělivost při téměř pětileté stavební činnosti v areálu školy.

Součástí slavnostního otevření bylo i pěvecké vystoupení žáků 9. ročníku pod vedením paní učitelky Světlany Vrbkové za klavírního doprovodu paní učitelky Anny Marie Pivodové.

Jako čestní hosté se slavnostního otevření zúčastnili pan Jiří Zídek, bývalý český profesionální basketbalista, který se dokázal prosadit v prestižní severoamerické NBA. Dále slečna Amálie Švábíková, česká atletka, reprezentantka a juniorská mistryně světa ve skoku o tyči a pan Gino Schilders, bývalý úspěšný nizozemský reprezentant v pozemním hokeji, v současnosti vykonávající funkci prezidenta Českého svazu pozemního hokeje.

Slavnostní otevření nové sportovní haly se stalo pomyslnou tečkou za snahou vybudovat moderní sportovní zázemí v Průhonicích. Přejme si, aby jej nadšeně využívali nejenom žáci a učitelé školy, ale rovněž i široká veřejnost.

R. Navrátil s využitím článku pana starosty Bohumila Řeháka (Průhonicko, červenec 2019)