Týden exkurzí ve II. A

Ve čtvrtek dne 20. června jsme uskutečnili již druhé vystoupení pro seniory průhonického Alzheimercentra. Na naší listopadové návštěvě jsme slíbili babičkám a dědečkům, že je na konci školního roku navštívíme znovu a slib jsme dodrželi. Přichystali jsme pro ně pásmo písniček, básniček a maňáskových divadélek doplněné hrou na zobcovou flétnu a tancem. Byla to tak trochu generální zkouška na besídku pro rodiče, která se konala ten samý den odpoledne. Klienti centra reagovali na naše vystoupení velmi spontánně a po jeho skončení nešetřili chválou. Za odměnu jsme se mohli osvěžit džusem a melounem, pohrát si na dětském hřišti a prohlédnout si zvířátka, která v centru chovají.

V pátek dne 21. června jsme se vydali společně s II. C na autobusový výlet do historické vesnice umění a řemesel a bylinných zahrad Botanicus v Ostré nad Labem. Paní průvodkyně nás nejprve seznámila s jednotlivými řemesly, která si děti mohly vyzkoušet, a pak nás nechala vyměnit koruny za místní měnu groše. Děti pak chodily ve skupinkách a podle vlastního uvážení vybíraly, za co groše utratí. Většina si zkusila alespoň dvě, tři řemesla a někdo nakoupil i dárečky domů. Potom jsme si společně prohlédli nádherné rozlehlé zahrady, nechali děti proběhnout v přírodním bludišti a plni zážitků se vydali na zpáteční cestu.

Na pondělí dne 24. června se všichni velmi těšili, protože nás čekal dlouho očekávaný Zvířátkový den. Děti mohly do třídy dopravit svého mazlíčka, představit ho ostatním a vysvětlit vše o péči, kterou potřebuje. Hned ráno jsme měli ve třídě i díky spolupráci rodičů tři moc šikovné pejsky, pak se na řadu dostala kočička, morčata, chameleon a rybičky. Některé děti měly alespoň fotografii svého zvířátka nebo představily svého oblíbeného plyšáka. Když se zvířátka dostala díky rodičům do klidu svých domovů, přišla za námi do třídy paní lektorka z Malé technické univerzity s programem Stavitelé věží. Poté, co otevřela veliký kufr plný kostiček lega, rozzářily se všem dětem oči. Po teoretickém úvodním povídání o věžích a vysvětlení nutnosti dobré základny věže se děti ve skupinkách pustili do postupné stavby modelu věže na Ještědu podle kreslených plánků. Šlo jim to tak dobře a rychle, že měly čas i na výrobu vlajky na vršek věže a dostaly zasloužený diplom stavitele věží.

Poslední den v úterý 25. června nás čekala výprava do dendrologické zahrady. Čekal tam na nás pan lektor s programem o životě u vody a ve vodě. Společně jsme došli k mokřadu, kde děti měly nejprve za úkol určit a pak do pracovního listu zapsat názvy rostlin, které rostou u vody. Pak jsme rozdali do skupinek pomůcky k lovení a pozorování živočichů v mokřadu a pustili se do práce. Děti postupně lovily síťkou ve vodě bezobratlé živočichy, přenášely je do nádob s vodou, kde je mohly pozorovat a určit pomocí určovacího klíče o jakého živočicha se jedná. Každá skupina měla k dispozici i kelímkovou lupu, aby si uloveného živočicha mohla důkladně prohlédnout. I po hodině této práce děti neustávaly v nadšení ze stále nových objevů, porovnávaly své úlovky, předháněly se v tom, kdo bude mít nejvíce ulovených druhů a bylo vidět, jak moc je tato činnost baví. Před cestou do školy zbyl čas i na hru na hřišti a malé občerstvení.

Všechny čtyři dny se nám program velmi vydařil a odnesli jsme si spoustu zážitků.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka