Výprava za Mozartem a Alpami

Ve dnech 11. až 12. června 2019 vyrazilo 42 žáků průhonické školy spolu se svými učiteli na poznávací exkurzi do malebného Rakouska.

První zastávkou po takřka šestihodinové cestě autobusem se stal Salzburg, čtvrté největší město našeho jižního souseda. Během procházky jsme poznali, že Salzburg je mnohem více než jen Mozartovo rodiště a město slavného hudebního festivalu. Historické centrum bylo v roce 1996 právem zařazeno organizací UNESCO na seznam Světového kulturního dědictví. Starobylost města spoutaná okolními alpskými vrcholy na nás dýchala doslova na každém kroku. Rozkvetlé zahrady zámku Mirabell s fontánami, křivolaké uličky či výjezd pozemní lanovkou na pevnost Hohensalzburg, vypínající se nad městem a nabízející úžasný výhled na město samotné, nám doslova vyrazily dech. V uličkách historického centra panovala díky turistům z celého světa kosmopolitní atmosféra, kterou neovlivnily ani nadprůměrné teploty. Skvělé zmrzlině odolal jen málokdo…

Druhý den jsme vyrazili jižněji. Zavítali jsme do nejzazšího jihovýchodního cípu Bavorska, do Berchtesgadenu. Alpští velikáni nám lemovali cestu a s narůstající nadmořskou výškou nám nabízeli neopakovatelná panoramata. Bohužel tento nádherný kout naší planety má i svoji temnou minulost. Ve 30. letech minulého století se stal horským útočištěm Adolfa Hitlera a jeho nejvěrnějších spolupracovníků, kteří si zde vybudovali uzavřený areál s mnoha bunkry a podzemními úkryty. Do současnosti se z něj dochovala jen nepatrná část. Naše kroky v něm směřovaly na vrchol hory Kehlstein v nadmořské výšce 1 835 m n. m., kde stojí budova Orlího hnízda, dnes využívaná jako horská restaurace.

Poslední zastávkou naší exkurze se stalo jezero Königssee, které se rozlévá na dně hlubokého údolí obklopeného strmými srázy a vysokými horami, z nichž nejznámější je věhlasný Watzmann tyčící se do nadmořské výšky 2 713 m n. m. Přibližně hodinová plavba po jezeře se stala vítaným zpestřením již tak zajímavého programu naší rakousko-německé cesty. Ti nejotužilejší z nás se dokonce odhodlali zchladit v ledových vodách průzračného ledovcového jezera.

A pak již nastal čas říci Auf Wiedersehen a vydat se na cestu domů. Na krásné zážitky a hluboké dojmy z exkurze budeme vzpomínat dlouho…

Roman Navrátil