Pohádky Václava Čtvrtka (I. C)

V pátek dne 14. června proběhl ve třídě I. C projektový den s názvem „Pohádky Václava Čtvrtka“.  Výuka probíhala ve skupinkách, kdy si děti zábavnou formou zopakovaly a procvičily probrané učivo. Nechyběly soutěže, práce s pracovními listy a společná diskuse v kroužku. Děti si na tento den přinesly z domova knížku spisovatele Václava Čtvrtka. Povídali jsme si o životě a díle tohoto významného autora. Na závěr dostal každý prostor představit svou knihu a podělit se o dojmy z četby.

Projektový den se všem velmi líbil a již nyní se těšíme na další pokračování.

Lucie Stuchlíková, třídní učitelka