Dospívání, první lásky, AIDS

Dne 10. května 2019 proběhl na naší škole preventivní program určený žákům osmých a devátých tříd. Program byl veden zkušenými lektory, zdravotnickými pracovníky ze Státního zdravotního ústavu Praha, kteří mají dlouholetou praxi.

Dívky a chlapci pracovali v oddělených skupinách a měli tak možnost se otevřeně a bez zábran dotazovat na vše, co je zajímá. Skupinu dívek vedla Lenka Švábová a chlapci si povídali s Jiřím Stupkou.

Přednáška byla zaměřena na dospívání, změny v organismu dívek a chlapců, na vývoj pohlavních orgánů, prevenci nádoru prostaty, prsu, děložního čípku. Důležitou součástí byla preventivní část, která se týkala preventivních prohlídek, ochrany před nechtěným těhotenstvím, pohlavně nakažlivými chorobami a o způsobech vhodného a zodpovědného chování.

Především žáci devátého ročníku byli velice zvídaví, se zájmem vše poslouchali a o všechno se zajímali.

Eva Kohoutová, metodička prevence