Ohlédnutí za Dnem Země

Po celém území České republiky se každý rok na jaře koná dobrovolnická úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do úklidu a oslav Dne Země se zapojila i naše škola. V celoškolním projektu jsme se zaměřili na třídění odpadů po teoretické i praktické stránce. Ve spolupráci s Technickou správou komunikací (TSK) Průhonice jsme uskutečnili úklid nepořádku v obci po dlouhém zimním období. Každý ročník měl za úkol vyčistit určitou část obce Průhonice. Jednorázové rukavice a pytle na odpad poskytla TSK, která se také postarala o následný odvoz sesbíraného odpadu.

Kvízy byly sice náročné, na druhou stranu ukázaly dětem svět z jiného úhlu pohledu. Mohly se zamyslet nad otázkami či problematikou, které by je jinak nenapadly,“ říká třídní učitelka III. C Veronika Pöschlová.

A jak tuto akci hodnotí sami žáci?

Romana Koclířová (VII. B): „Moc mě to bavilo. Chtěla bych to zopakovat. Překvapilo mě, co všechno lidi vyhodí do přírody (např. skleničky, hrníčky, roletu do auta).  V jedné uličce bylo všechno zahrabané pod listím.

Vendula Havelková (VII. B): „Sběr odpadků mě moc nebavil, protože jich v Průhonicích bylo poměrně málo.

Sebastian Plevač (VIII. A): „Den Země byl super. Uvědomil jsem si, že by se v přírodě mělo uklízet častěji. Všude bylo hodně odpadků. Našli jsme hodně zajímavých věcí, např. kolo od jízdního kola, lopatu. Jsem rád, že jsem uklízel. Mám z toho dobrý pocit.

Apolena Ponížilová (VIII. A): „Vybavení na tuto akci nebylo úplně vhodné. Pytle se protrhávaly a rukavice byly dobré maximálně na sběr papíru a plastu, sklo se v nich vůbec nedalo sebrat. To bych teddo příště vylepšila. Jinak se mi akce líbila a jsem ráda, že Průhonice budou aspoň na nějakou dobu trošku čistší. A je dost možné, že si někteří lidé uvědomí, co svou hloupostí a leností způsobují.

Většina dětí se úklidu zhostila s velkým odhodláním. Mnozí žáci se shodli, že mají dobrý pocit z vykonané prospěšné práce a rádi by podobné akce zopakovali. Všem zúčastněným učitelům, jejich žákům a také technickým službám patří velké DÍKY.

Iva Chudomelová, koordinátorka EVVO