Projektová olympiáda ve II. A

Naše škola se letos zapojila do pilotního ročníku Projektové olympiády Ukaž, co dokážeš, která je určená žákům 1. stupně ZŠ. Cílem soutěže je rozvíjet projektové vyučování a samostatný projev dětí formou projektů na témata, která jsou jim blízká. Protože děti pracují na projektech převážně ve skupinách, rozvíjí se i tolik potřebná týmová spolupráce.

Děti ze II. A se připravovaly na třídní kolo této soutěže systematicky celý měsíc duben, a to v různých předmětech. Podle zájmu dětí se nakonec vytvořilo šest pracovních týmů. Při hodinách čtení vyhledávaly v literatuře informace k vybranému tématu, při prvouce materiály třídily a chystaly do použitelné podoby na svůj projektový plakát, při psaní zapisovaly důležitá fakta, při výtvarné výchově zpracovávaly vše graficky, vytvářely vlastní ilustrace k tématu.

Když byly plakáty hotové, začal nácvik kvalitní prezentace před publikem. Společně jsme si stanovili kritéria, která by měla splňovat dobrá prezentace, a ta jsme se učili dodržovat. Děti se učily mluvit nahlas a zřetelně, nečíst text, ale prezentovat zpaměti, zaujmout publikum, vtáhnout diváky do diskuse, vzájemně si při prezentaci pomáhat. Někteří se nebáli své vystoupení ozvláštnit pokusem, připravenými hádankami, jiní vsadili na kostýmy nebo si vzali na pomoc plyšová zvířátka.

Paní učitelky v tříčlenné porotě neměly vůbec snadnou práci při výběru vítězného týmu třídního kola, protože všechny týmy odvedly velký kus práce. Do školního kola postoupila nakonec skupina s projektem Pejsci, která předvedla prezentaci, za kterou by se nemusely stydět ani mnohem starší děti. Gratulujeme!

Ilona Kaplanová, třídní učitelka II. A