Den Země

Den Země každoročně slaví milióny lidí po celém světě. Konají se různé jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity. Naše škola si letos tento významný den připomene v pátek dne 26. dubna 2019 celoškolním projektovým dnem Cesta odpadu. Žáci si vyzkouší, jak dobře umí třídit odpad a sami se pak zapojí do úklidu obce Průhonice a jejího okolí.

Iva Chudomelová, koordinátorka EVVO