Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

na pondělí 29. dubna 2019, úterý 30. dubna 2019, čtvrtek 2. května 2019 a pátek 3. května 2019 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních a technických důvodů.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 7 do 16 hodin v případě přihlášených min. 10 žáků. Přihlášky do ŠD adresujte přes Bakaláře vedoucí vychovatelce E. Kohoutové do 15. dubna 2019.

Ester Štorková, ředitelka školy