Můj domácí mazlíček (I. C)

V pátek dne 8. března si žáci třídy I. C vyzkoušeli svůj již druhý projektový den, tentokrát s názvem „Můj domácí mazlíček“. Téma bylo zaměřeno na naše zvířecí kamarády. Každý žák si připravil krátký referát o mazlíčkovi, kterého má doma, u babičky, u tety, nebo kterého by si chtěl pořídit. Výuka probíhala v menších skupinkách, kdy si děti zábavnou a hravou formou zopakovaly probrané učivo. Nechyběla vzájemná diskuze a prezentace referátů.

Projektový den se všem velmi líbil a již nyní se těšíme na další pokračování.

Lucie Stuchlíková, třídní učitelka I. C