Máme rádi zvířátka (I. B)

Jelikož vztah zvířat a lidí je ojedinělý a je potřeba jej chápat a budovat od raného dětství, měli jsme ve třídě I. B v pátek dne 15. března 2019 projektové vyučování na téma „Máme rádi zvířátka“. Hravou a zábavnou formou jsme procvičovali čtení, psaní a počítání. Děti si připravily (spolu s rodiči) překrásné referáty o svých zvířecích kamarádech. Každý zvířátko představil, popsal, jak se o ně musí starat a co takový mazlíček potřebuje.

Tento den získali žáci nejen spoustu nových poznatků o zvířatech kolem nás, ale především si opět vyzkoušeli pracovat ve skupinách a spolupracovat s kamarády.

Martina Mudruňková, třídní učitelka