Kritéria přijímání k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2019/20

Kritéria přijímání k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2019/20

Do prvních tříd Základní školy Průhonice zřízenou obcí Průhonice se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu v obci Průhonice,
  2. děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Průhonice (Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice, Popovičky),
  3. děti z jiné spádové oblasti s přihlédnutím k sociální potřebnosti.

Poznámka: U  cizinců se za trvalý pobyt považuje vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu v České republice.

V Průhonicích dne 8. 3. 2019

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy